-9%

Thiết bị nâng hạ

Bàn treo động cơ

6.500.000  5.900.000 
-16%

Thiết bị nâng hạ

Bầu kích hơi 50-100 tấn

950.000  800.000 
-10%

Thiết bị nâng hạ

Cẩu móc động cơ 2 tấn

3.900.000  3.500.000 
-13%

Thiết bị nâng hạ

Cẩu móc động cơ 3 Tấn

5.500.000  4.800.000 
-6%

Thiết bị nâng hạ

Cầu nâng 1 trụ ấn độ

66.000.000  62.000.000 
-13%
4.500.000  3.900.000 
-20%

Thiết bị nâng hạ

kích bóng hơi 3 tấn

3.500.000  2.800.000 
-23%

Thiết bị nâng hạ

kích cá sấu 3,5 tấn 2 pittong

3.500.000  2.700.000 
-17%

Thiết bị nâng hạ

Kích cá sấu 3T 2Pistong

3.000.000  2.500.000 
-9%

Thiết bị nâng hạ

kích nâng 80 tấn 40 tấn

7.500.000  6.800.000 
-13%
4.500.000  3.900.000 
-10%

Thiết bị nâng hạ

Mễ kê 3 Tấn

500.000  450.000 
-20%

Thiết bị nâng hạ

Mễ kê 6 tấn

750.000  600.000 
-11%

Thiết bị nâng hạ

Xe chui gầm 40 inh

900.000  800.000