-9%

Thiết bị nâng hạ

Bàn treo động cơ

6.500.000  5.900.000 
-16%

Thiết bị nâng hạ

Bầu kích hơi 50-100 tấn

950.000  800.000 
-10%

Thiết bị nâng hạ

Cẩu móc động cơ 2 tấn

3.900.000  3.500.000 
-13%

Thiết bị nâng hạ

Cẩu móc động cơ 3 Tấn

5.500.000  4.800.000 
-6%

Thiết bị nâng hạ

Cầu nâng 1 trụ ấn độ

66.000.000  62.000.000 
-13%
4.500.000  3.900.000 
-9%

Thiết bị làm lốp

Giá đỡ súng 1 inh

4.500.000  4.100.000 
-91%

Thiết bị làm lốp

Giá đỡ súng 1 inh

40.000.000  3.500.000 
-20%

Thiết bị nâng hạ

kích bóng hơi 3 tấn

3.500.000  2.800.000 
-23%

Thiết bị nâng hạ

kích cá sấu 3,5 tấn 2 pittong

3.500.000  2.700.000 
-17%

Thiết bị nâng hạ

Kích cá sấu 3T 2Pistong

3.000.000  2.500.000 
-9%

Thiết bị nâng hạ

kích nâng 80 tấn 40 tấn

7.500.000  6.800.000 
-13%
4.500.000  3.900.000 
-10%

Máy bơm mỡ

Máy bơm mỡ GZ-75B

5.000.000  4.500.000 
-15%

Máy bơm mỡ

MÁY BƠM MỠ GZ-8

2.300.000  1.950.000 
-92%

Máy bơm mỡ

Máy bơm mỡ GZ-9T

40.000.000  3.400.000 
-3%

Máy ra vào lốp

Máy ra vào lốp renger 1021

14.500.000  14.000.000 
-3%
17.000.000  16.500.000 
-7%
-3%
16.000.000  15.500.000