Thiết bị gara ô tô - xe máy

-10%

Thiết bị nâng hạ

Cẩu móc động cơ 2 tấn

3.900.000  3.500.000 
-13%

Thiết bị nâng hạ

Cẩu móc động cơ 3 Tấn

5.500.000  4.800.000 
-20%

Thiết bị nâng hạ

kích bóng hơi 3 tấn

3.500.000  2.800.000 
-13%
4.500.000  3.900.000 
-13%
4.500.000  3.900.000 
-6%

Thiết bị nâng hạ

Cầu nâng 1 trụ ấn độ

66.000.000  62.000.000 
-9%

Thiết bị nâng hạ

kích nâng 80 tấn 40 tấn

7.500.000  6.800.000 
-17%

Thiết bị nâng hạ

Kích cá sấu 3T 2Pistong

3.000.000  2.500.000 
-23%

Thiết bị nâng hạ

kích cá sấu 3,5 tấn 2 pittong

3.500.000  2.700.000 
-5%
42.000.000  40.000.000 

Máy rửa xe

-16%
25.000.000  21.000.000 
-10%
21.000.000  19.000.000 
-9%
11.500.000  10.500.000 
-8%
12.500.000  11.500.000 
-6%
-6%
-10%

Máy rửa xe áp lực cao

Đầu bơm Lt 3wz 2010

5.000.000  4.500.000 
-5%

Máy rửa xe áp lực cao

Đầu bơm Lt 3wz 2012

5.500.000  5.200.000 
-10%
5.000.000  4.500.000 
-4%

Máy nén khí

-14%
-14%
13.600.000  11.690.000 
-14%
13.600.000  11.690.000 
-14%
13.600.000  11.690.000 
-9%
12.800.000  11.690.000 
-19%
8.000.000  6.500.000 
-19%
8.000.000  6.500.000 
-9%
7.650.000  6.990.000 
-7%
8.530.000  7.960.000 
-15%
New
6.500.000  5.500.000