DUNG DỊCH TẨY RỬA LA ZĂNG no.48

Giá bán: Liên hệ

  MAGnificent® dùng làm sạch vết ố két lâu ngày
  Chưa pha: 774.000 đ/ 1 gal, 204.491 đ/ lít, 1 gal = 3,785 lít
  Đã pha 193.500 đ/ gal, 51.122 đ/lít, làm được 22 xe, 35.181 đ/xe
  No.48
  Tỷ lệ pha
  1:2– 1:3