DUNG DỊCH DƯỠNG DA NHỰA, CAO SU no.65

Giá bán: Liên hệ

  Super Dress-It ® No 65 – là loại dung dịch bảo dưỡng
  đa năng, được đặc chế dựa trên silicone và nước, phục
  hồi vẻ đẹp ban đầu của lốp xe
  Chưa pha: 1.035.000đ / 1 gal, 1 gal= 3,785 lít
  Đã pha: 45.574 đ / lít, làm được 360 xe (2.875 đ/xe)
  No.65
  tỷ lệ pha
  1:5